pochybná kresba nevalných kvalit vzpomínkového charakteru